De Stichting Levi Lassen is een vermogensfonds dat in 1957 werd opgericht door de heer Jacques Levi Lassen. Het doel van de Stichting is om organisaties die zich inzetten voor sociale en economische rechtvaardigheid financieel te ondersteunen.

Aanvraag

De Stichting steunt organisaties in 3 aandachtsgebieden, Den Haag, Joods Nederland en Israël. U kunt hieronder doorklikken naar beleid en aanvraagprocedure van het voor u geldende aandachtsgebied.

Voor de uitkeringen in Den Haag gaat de aandacht van de Stichting uit naar organisaties en projecten in Den Haag die zich inzetten voor sociale en economische rechtvaardigheid.

De Stichting ondersteunt de Joodse gemeenschap in Nederland bij diverse projecten. Ook projecten met als thema antisemitisme kunnen door de stichting worden ondersteund.

In Israël ondersteunen we organisaties die Ethiopisch-Israëlische mannen en vrouwen (van 15-30 jaar) vooruit helpen, of specifieke programma’s die deze groepen ondersteunen. Ook kunnen we bijdragen aan organisaties die oudere immigranten uit Nederland helpen en ondersteunen.

Levi Lassen

Stichting Levi Lassen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Stichting heeft een bestuur en er werken 3 medewerkers op kantoor. Het bestuur besluit over de aanvragen met inachtneming van het geldende beleid en de beschikbare financiële middelen.