ANBI gegevens van Stichting Levi Lassen

Stichting Levi Lassen

Stichting Levi Lassen is opgericht op 24 juni 1957 en ingeschreven onder nummer 41149612 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden.

BTW-nummer: 4770122B01

070-3653930

www.levilassen.nl
info@levilassen.nl

Doelstelling volgens statuten en andere interne regelgeving
Stichting Levi Lassen ondersteunt organisaties en projecten die zich inzetten voor sociale en economische rechtvaardigheid, met dien verstande dat minstens twee derde van de uitkeringen van de Stichting aan Joodse organisaties ten goede moet komen.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleid van Stichting Levi Lassen is terug te vinden in het meerjaren-beleidsplan. In dit document vindt u een overzicht van het meerjarenbeleid, de toekomstvisie en het beleggingsbeleid.

Beloningsbeleid bestuur
De bestuursleden van de Stichting Levi Lassen ontvangen geen beloning.

Beloningsbeleid medewerkers
De beloning voor de medewerkers sluit aan bij wat in de non-profit sector gebruikelijk is.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling
Stichting Levi Lassen geeft jaarlijks financiële steun aan zo’n 120 instellingen in Den Haag (aandachtsgebied Den Haag), Nederland (aandachtsgebied Joods Nederland) en Israël (aandachtsgebied Israël).

Een overzicht van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier.

Formulier belastingdienst (publicatieplicht fondsen)
Het formulier belastingdienst vindt u hier terug.

Overzicht voorgenomen bestedingen
Het overzicht voorgenomen bestedingen 2024 vindt u hier terug.

Privacybeleid
De Stichting Levi Lassen handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het realiseren van de statutaire doelstellingen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor individuele communicatie en niet voor marketingdoeleinden. Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De verwerking van persoonsgegevens is beveiligd.