Over de Stichting

De oorlogsjaren en terugkeer naar Nederland

Eind april 1940 verliet J.L. Lassen op sterke aandrang van zijn medewerkers Den Haag vanwege het steeds dreigender oorlogsgevaar. Via Frankrijk en Portugal bereikte hij New York, waar hij de hele oorlogstijd doorbracht. Dankzij de grote inzet van de bedrijfsleiders, die de liquidatie van de vennootschappen door de Duitse bezetter hadden kunnen tegenhouden, kon J.L. Lassen bij zijn terugkeer in 1946 weer de leiding van zijn concern op zich nemen, hoewel een aantal bezittingen verloren waren gegaan. Hij koos er weer voor in Den Haag te gaan wonen waar hij tot aan zijn overlijden in het Kurhaus Hotel verbleef.

 

De oude joodse winkelbuurt

Met onnoemlijk verdriet trof hij er de oude joodse winkelbuurt vrijwel ontvolkt aan, als gevolg van de afschuwelijke vervolging van de joodse bevolking tijdens de oorlog. Zijn behoefte om de nagedachtenis van de vroegere buurtbewoners te eren bewoog hem ertoe panden te kopen aan de Gedempte Gracht een nieuwe winkelstraat te doen herrijzen. Met passie wijdde J.L. Lassen de laatste 16 jaar van zijn leven aan het herontwikkelen van dit oude Haagse stadsgebied: Spui-Gedempte Gracht-Voldersgracht-Bezemstraat, zoals door I.B. van Creveld beschreven in zijn boek "De Verdwenen Buurt".

 

Hiermee toonde J.L. Lassen ook zijn scherp en juist inzicht wat betreft de mogelijkheden van dit stadsdeel, dat aan het Haagse citykoopcentrum grenst en ook nu weer het middelpunt vormt van grootscheepse vernieuwingen in de Haagse binnenstad.