Over de Stichting

De Stichting

Op 24 juni 1957 richtte J.L. Lassen de Stichting Levi Lassen op, waarvan hij tot zijn dood enig bestuurder was en waaraan hij bij testament zijn gehele vermogen naliet. Daardoor verkreeg de stichting alle aandelen van de eerdergenoemde holding vennootschap J.L. Lassen. Als secretaris van de stichting benoemde hij de Haagse advocaat en Tweede- kamerlid, Mr. K.T.M. van Rijckevorsel, die hem als trouwe adviseur en raadsman al jarenlang bijstond bij de verwezenlijking van zijn onroerend goed idealen.

 

David sterJacques Levi Lassen overleed op 5 maart 1962 in zijn geliefde stad Den Haag, op 78-jarige leeftijd. Hij werd begraven op de oude joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg. Vijf jaar later, op 12 oktober 1967, ging postuum zijn speciale wens in vervulling toen bij de opening van de nieuwbouw van de stichting aan de Gedempte Gracht, door de burgermeester van Den Haag een monument van de beeldhouwer Dick Stins werd onthuld. Dit monument draagt de inscriptie "Gedenk wat Amalek u deed... en vergeet het niet" ter nagedachtenis van de bewoners van de vroegere Joodse buurt (zie "De Verdwenen Buurt", Drie eeuwen centrum van joods Den Haag, I.B. Creveld 1998).

 

Het monument is een aantal jaren vanwege nieuwbouw ter plekke opgeslagen. Op 11 december 2007 werd dit monument herplaatst op het nieuwe C&A gebouw (Gedempte Gracht), in het hart van de voormalige Joodse buurt. In 2019 werd het monument deel van een groter geheel op het Rabbijn Maarssenplein en aldaar herplaatst. Deze belangrijke schakel tussen heden en verleden wordt zodoende nog steeds vastgehouden.

 

Jacques Levi Lassen zelf leeft voort in de Stichting Levi Lassen, die op eigen kracht - uit de opbrengst van het vooral in onroerend goed (direct en indirect) belegde vermogen - haar doel blijft verwezenlijken. Dit doet de stichting door steun te bieden aan instellingen die het algemeen maatschappelijk belang dienen, in het bijzonder voor de joodse gemeenschap in Nederland en Israël.

 

De verdere ontwikkelingen

Na het overlijden van de heer Lassen hebben zijn opvolgers de zo succesvolle overdekte winkelpassage Markthof ontwikkeld aan de Gedempte Gracht.

Later werden de damesmode- activiteiten beëindigd, doch de onroerend goed activiteiten verder uitgebreid.

 

Deze bedrijfsmatige activiteiten hebben geleid tot een verdere groei van het vermogen van de holding vennootschap J.L. Lassen B.V., de 100% deelneming van de Stichting Levi Lassen. Mede daardoor kon de Stichting Levi Lassen haar statutaire doel steeds beter verwezenlijken.